Nacka Missionsförsamling
Augusti 2020

v. 34
22 11:00 Returbruk öppnar
Vi öppnar vår andrahandsbutik på ett coronasäkrat sätt. Max fem personer samtidigt i lokalen. Kassan utanför. På det sättet hoppas vi kunna minimera riskerna. Öppet kl 11–14.
VARMT VÄLKOMNA!
23 11:00 Gudstjänst vid hembygdsgården i Orminge
Friluftsgudstjänsten vid hembygdsgården i Orminge är en viktigt del av vårt traditionella samarbete med Boo församling och Hembygdsföreningen.
Max 50 personer. Stolarna placeras coronasäkert.